Menu

Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters kinderen en jongeren met angststoornissen. In klassenverband kan het programma heel goed ingezet worden ter preventie van angststoornissen en depressieve klachten.

Voor wie is het VRIENDEN programma bedoeld?

Het VRIENDEN programma is zeer geschikt als preventieprogramma, voor klassikale toepassing in het basisonderwijs en op middelbare scholen.
Het VRIENDEN programma:
  - stimuleert het zelfvertrouwen,
  - versterkt de emotionele veerkracht en
  - bouwt probleemoplossende vaardigheden op.
Het programma: FIJN,VRIENDEN! bestaat uit een handleiding voor behandelaars, bij de kinder- en de jongeren versie is er een naast een handleiding ook een werkboek voor de kinderen en jongeren zelf
Voor de leeftijdsgroep van 4 tot en met 7 jaar is er nu FIJN, VRIENDEN! Handleiding voor behandelaars.FijNVrienden

voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar is er het VRIENDEN programma voor kinderen, werkboek en handleiding Vrienden voor kinderen

en voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar is er het VRIENDEN programma voor jongeren, werkboek en handleiding Vrienden voor Jongeren

Het kan ook gebruikt worden bij het aanpakken van bijvoorbeeld faalangst en examenvrees.
Het programma is geschikt voor gebruik door leerlingbegeleiders, schooldecanen en leerkrachten.

Voor behandeling van kinderen met angststoornissen, in individueel of groepsverband kan het VRIENDEN programma ingezet worden bij de o.a. volgende indicaties :
  - sociale fobie,
  - gegeneraliseerde angststoornis,
  - separatieangststoornis.

Het programma is geschikt voor gebruik door maatschappelijk werkenden, psychologen, sociaal werkenden en andere deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg