Menu

Vrienden voor JongerenHet VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters kinderen en jongeren met angststoornissen. In klassenverband kan het programma heel goed ingezet worden ter preventie van angststoornissen en depressieve klachten.

VRIENDEN Programma voor jongeren

Deze versie van het VRIENDEN Programma is bedoeld voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar
Auteur: DR. PAULA BARRETT
www.pathwayshrc.com.au
Nederlandse vertaling: © 2003 Dr. E. Utens, ErasmusMC-Sophia kinderziekenhuis, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie

Het VRIENDEN programma voor Jongeren bevat 10 sessies voor de jongeren plus 2 terugbijeenkomsten, met daarnaast 4 sessies voor de ouders. Het programma is zeer gebruikersvriendelijk en heeft een aantrekkelijke lay-out. Jongeren en therapeuten/groepsleiders werken er graag mee. De effecten zijn vaak goed.


Materialen
Het Vrienden programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing in groepsverband, voor individuele toepassing bij jongeren is er een apart werkboek samengesteld.
Het Vrienden Programma voor Jongeren bestaat uit een werkboek voor de jongeren (2 versies: één voor toepassing in groepen en één voor individuele toepassing) en een handleiding voor de therapeuten.
Werkboek voor Jongeren voor toepassing in groepen Het werkboek is een oefenboek voor de jongere zelf, met verhalen afgestemd op het leeftijdsniveau, opdrachten, en formulieren voor thuisoefeningen.
Werkboek voor Jongeren voor individuele toepassing In de handleiding voor therapeuten/groepsleiders zijn de sessies plus daarbijbehorende materialen, sheets, hand-outs e.d. Handleiding voor groepsleiders volledig uitgewerkt. Hand-outs en sheets mogen gekopieerd worden. De handleiding bevat een zeer gedetailleerde beschrijving van de toe te passen interventies.

De handleiding voor therapeuten/groepsleiders is geschreven vanuit het perspectief van toepassing in groepen
Handleiding voor groepsleiders nieuwDe Handleiding voor therapeuten/groepsleiders krijgt binnenkort een nieuwe Lay-out:Supplement voor ouders
De supplementen voor ouders bevatten achtergrondinformatie en uitleg van de belangrijkste principes van het programma voor de ouders. Er is één versie ‘supplementen voor ouders’ die zowel gebruikt kan worden bij toepassing van het VRIENDEN programma bij kinderen als bij jongeren.