Menu

Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters kinderen en jongeren met angststoornissen. In klassenverband kan het programma heel goed ingezet worden ter preventie van angststoornissen en depressieve klachten.
De copyrights voor de Nederlandse versie (© vanaf 2003) zijn in handen van Dr. E. Utens, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.

Eigenmachtige reproductie is niet toegestaan.
In de verschillenden werkboeken en handleidingen staat steeds aangegeven aan welke lay-out eisen de originele exemplaren voldoen. Afwijkende exemplaren zijn illegale kopieën.

Indien u illegale kopieën aantreft, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.