Menu

Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters, kinderen en jongeren met angststoornissen. In klassenverband kan het programma heel goed ingezet worden ter preventie van angststoornissen en depressieve klachten.

Het VRIENDEN Programma in de media


Fijn: VRIENDEN!

Onderwijs Nieuwsdienst
ErasmusMC Persbericht
Gezonderworden.nl
Op facebook
Weekkrant De Havenloods
Centrum Cognitieve Gedragstherapie
Babytjes Nieuws
Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Het VRIENDEN Programma

Het VRIENDEN Programma in Persberichten

Persbericht Gemeente Goringhem 2010
Gezondheid.nl Persbericht 2009
Aankondiging Congres Angststoornissen 2009
Gezondheid.nl 2009
Erasmus Universiteit Rotterdam, Persbericht 2007
Arts en Apotheker: Preventie in Rotterdam 2007

Het VRIENDEN Programma in Online Orthotheken

Hartekindjes nl
Kennisnet Speciaal Onderwijs, orthotheek
Orthotheek Online
Angst Dwang en Fobie Stichting
Internetwijzer voor Basisonderwijs
Onderwijs Databank

Het VRIENDEN Programma in (online) Tijdschriften

Kind en Adolescent Praktijk: Ook voor kinderen met PPD-NOS 2009
Kennisnet 2008
Tijdschrift voor Psychiatrie april 2007
Artikel in Psychopraxis 2007
Kennisnet 2005
Ouders Online Oktober 2005
Faalangst oktober 2005
Tijdschrift Psychiatrie juli 2004
Tijdschrift Psychiatrie juli 2004
Artikel in Monitor september 2002
Balans (pdf)

Het VRIENDEN Programma beschreven

Nederlands Jeugd Instituut 2011
Nederlands Jeugd Instituut 2010
Best Practices Cognitieve Kinderrevalidatie 2009
Nederlands Jeugd Instituut 2008
Kennis Centrum KJP 2006
Kennis Centrum KJP 2006
Het Loketgezondleven , de interventie database2006

Het VRIENDEN Programma in boeken

In: Kinder- en Jeugdpsychiatrie: F. Verhulst 2007
In: Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie: F Verheij 2005

Het VRIENDEN Programma in België

Klasse voor Leraren: Lectuur 2006
Klasse voor Leraren: in pdf 2006
Vlaamse Ver. voor Geestelijke Gezondheid 2011